« Zadłużenie, jak kszta… | Strona domowa | Czym są pożyczki bez … »

Upadłość konsumencka – główne wady i zalety

piątek, 02 listopad 2018 at 11:07 am. Użyte znaczniki: , , , ,

Czasami u kredytobiorcy dochodzi do sytuacji, w której regulowanie comiesięcznych zobowiązań kredytowych nie jest możliwe. Przy problemach ze spłatą kredytów gotówkowych i innych pożyczek pojawia się problem odsetek karnych, a także nagłego rozwiązania umowy, co prowadzi do groźby natychmiastowego zwrotu kapitału początkowego wraz z odsetkami. To sytuacja mocno niekomfortowa z perspektywy przeciętnego gospodarstwa domowego. Jednym z rozwiązań dla kredytobiorców w trudnej sytuacji ekonomicznej jest upadłość konsumencka. To warto wiedzieć o upadłości konsumenckiej? W artykule poznasz główne wady i zalety upadłości konsumenckiej wraz z prostą charakterystyką podejścia do oddłużania.

Jak wygląda upadłość konsumencka w praktyce?

Upadłość konsumencka to można powiedzieć przyznanie się dłużnika do niemożliwości spłaty zobowiązań. Przyznanie się prowadzi do wystawienia całego majątku gospodarstwa domowego na sprzedaż. Dłużnik po zgłoszenie upadłości konsumenckiej otrzymuje nadzór syndyka. Majątek wchodzi w skład masy upadłościowej, która zaspokaja roszczenia zgłaszane przez wierzycieli. Upadłość konsumencka wymaga dużego zaangażowania, uczciwości ze strony dłużnika, a także wystąpienia faktycznie wyjątkowych okoliczności. Często bowiem dochodzi do losowych sytuacji, w których kredytobiorca traci dotychczas pozytywną zdolność kredytową. Przede wszystkim zgłoszenie upadłości konsumenckiej jest stosunkowo tanie. Kosztuje kilkadziesiąt złotych, a zatem obciążenie budżetu nie jest duże. Warto skupić się na kompletowaniu całej dokumentacji dotyczącej zadłużenia. Nie warto również zatajać informacji o majątku. Najlepiej zaspokoić roszczenia kredytodawców maksymalnie. Sąd najczęściej po kilu latach umarza dług w całości, a pożyczkobiorca rozpoczyna nowe, czyste życie, bez spirali zadłużenia i bez drastycznych odsetek karnych nad głową. Obecnie upadłość konsumencka dotyczy nie tylko osób z majątkiem, ale także całkowitych bankrutów. W upadłości konsumenckiej najczęściej dochodzi do sprzedaży nieruchomości. Dłużnik jednak część środków ze sprzedaży odzyskuje na uregulowanie bieżących spraw życiowych. Strata jest zatem w pewnym sensie ograniczona. Po zmianie przepisów plan spłaty wierzycieli dochodzi do trzech lat. Po tym okresie dłużnicy ubiegają się zazwyczaj o anulowanie zadłużenia. Sądy w wielu przypadkach rozpatrują sprawy na korzyść dłużników, a nie na korzyść wierzycieli. Wiele osób korzysta również z negocjacji, które uwzględniają wieloletni plan spłaty na optymalnych warunkach. Przy negocjacjach z wierzycielami jest szansa ochrony dotychczas wypracowanego majątku trwałego, w tym nieruchomości.

Zero jest lepsze od potężnego minusa

Złożenie wniosku o upadłość konsumencką trzeba mocno przemyśleć i odpowiednio przygotować się do sprawy. Jeżeli twój wniosek zostanie odrzucony kolejna szansa anulowania zadłużenia pojawi się dopiero po dekadzie. Na upadłość konsumencką mają największą szansę osoby, które wpadły w pułapkę lichwiarskich praktyk na rynku kredytowym. Pamiętaj również, że po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nie masz w praktyce szans na żaden kredyt w przyszłości. Takim kredytobiorcom już się po prostu nie ufa. Upadłość konsumencka to szansa, ale jednocześnie zagrożenie, ponieważ do masy upadłościowej wchodzi praktycznie cały majątek. Znika jednak problem nadmiernych, lichwiarskich odsetek. Wyjście na zero jest lepsze niż zostanie na dużym minusie. Do tego zmierza zatem potencjał upadłości konsumenckiej. Czy myślisz o wykorzystaniu narzędzia?