« Kredytowe szaleństwo … | Strona domowa | Czym jest kredyt mies… »

Oprocentowanie lokat bankowych

środa, 03 grudzień 2014 at 10:02 am. Użyte znaczniki: , , , ,

Co warto wiedzieć o lokatach bankowych?

Lokaty bankowe to jeden z najczęściej wybieranych sposobów inwestowania. Nie przynoszą one aż tak dużych zysków jak na przykład inwestowanie na giełdzie, ale za to charakteryzują się bardzo małym ryzykiem, czyli bardzo małym prawdopodobieństwem utraty środków. Ponadto zakładając lokatę nie musimy się specjalnie martwić o to, w jaki sposób inwestować, gdyż tym zajmują się już specjaliści z banku. My tylko lokujemy środki, zawierając umowę z bankiem, aby po określonym czasie odebrać je z zyskiem.

Oferty lokat bankowych w różnych bankach, a nawet w tym samym banku mogą się różnić. Co właściwie je cechuje i ma znaczenie dla klienta banku? Najważniejsze wydaje się być oprocentowanie lokaty. Ono bowiem określa bezpośrednio, jaka będzie wysokość zysku po czasie trwania lokaty. Oprocentowanie takie wynosi standardowo kilka procent. To jak wielkie ono będzie zależy od różnych czynników, nie tylko od „marketingowych” decyzji banku. Kluczową rolę w określaniu wysokości oprocentowania mają stopy procentowe, których wysokość ustala NBP, a konkretne Rada Polityki Pieniężnej. Im będą wyższe stopy procentowe, tym większe będzie oprocentowanie lokat. Tu ogromne znaczenie ma też to jaki typ lokaty wybierzemy, jeżeli chodzi o zmienność wysokość oprocentowania. Banki oferują bowiem lokaty o zmiennym oprocentowaniu oraz o stałym oprocentowaniu. W pierwszym wypadku wysokość oprocentowania lokaty będzie się zmieniać w zależności od zmian stóp procentowych, wiec w przypadku obniżenia stóp stracimy, zaś w przypadku podwyższenia stóp procentowych możemy zyskać. Oczywiście wszystko będzie zależeć tez od tego, jak długi będzie okres wzrostu lub spadku stóp oraz jak wielki on będzie. Jeżeli nie chcemy ryzykować stratami wywołanymi obniżeniem stóp procentowych, to lokata bankowa o stałym oprocentowaniu jest dobrym rozwiązaniem.  Tu bowiem przez cały czas będzie obowiązywać oprocentowanie z dnia zakładania lokaty. Trzeba jednak pamiętać, że wybierając lokatę o stałym oprocentowaniu tracimy możliwość większego zysku jeżeli wysokość stóp procentowych wzrośnie.

Inne czynniki wpływające na zysk, czy mające znaczenie dla posiadacza lokaty

Oprocentowanie lokat jest niezwykle istotnym czynnikiem, ale znaczenie ma również szereg innych.  Do nich zalicza się m.in. czas trwania lokaty, zwany też czasem zapadalności lokaty. Jest to czas, kiedy bank wypłaci nam nasze należności, czy wpłacony wkład wraz z zyskiem. Wybór lokaty pod względem tego czynnika jest bardzo istotny, gdyż trzeba pamiętać, że jeżeli wycofa się środki przed czasem, to straci się większość wypracowanego zysku. Możemy wyróżnić lokaty krótkoterminowe, czyli na przykład miesięczne, czy trzymiesięczne, jak i lokaty długoterminowe, na przykład roczne czy dwuletnie. Jeżeli jednak mamy wolne środki, których nie będziemy musieli podjąć przez dłuższy czas, to warto zdecydować się na lokatę długoterminową, gdyż im dłużej nasze środki będą pracować, tym więcej zysku będzie wypracowanego. Warto tu też wybrać oprocentowanie z częstszą kapitalizacją odsetek, ponieważ wtedy zysk może być większy. Oprócz tego banki z reguły oferują wyższe oprocentowanie, jeżeli powierzamy im pieniądze na dłuższy czas. Jeszcze inną istotną cechą charakteryzującą lokaty jest minimalny wymagany wkład, czyli minimalna kwotę, jaką musimy dysponować, aby otworzyć lokatę. Dlatego też trzeba posiadać odpowiednią kwotę wolnych środków zanim zdecydujemy się na otwarcie lokaty. Jednak wiele banków oferuje lokaty, gdzie minimalny wkład to już np. 500 zł, więc kwota niezbyt duża osiągalna dla dużej liczby osób. W każdym razie oferta lokat oferowanych przez banki jest dość szeroka i każdy powinien w niej znaleźć coś dla siebie.