Lokaty kwartalne.

piątek, 15 grudzień 2017 at 1:37 pm

Lokaty kwartalne to lokaty od trzech miesięcy do pięciu miesięcy. Są one chyba najbardziej popularnym sposobem na oszczędzanie. Ofertę takiej lokaty można znaleźć w każdym banku. Alior Bank proponuj nam lokatę 90 dni z oprocentowaniem 2,5% w skali roku. Kwota minimalna jaką trzeba wpłacić na lokatę to 1 tysiąc złotych, zaś maksymalna 200 tysięcy złotych. Lokata skierowana jest do nowych klientów Alior Banku, ale takich którzy w dniu założenia lokaty nie posiadali w tym banku kartoteki klienta.

Kredyty bankowe

wtorek, 24 październik 2017 at 1:02 pm

Bank to najpoważniejsza i najważniejsza instytucja finansowa, jaka istnieje. Obecnie w Polsce jest wiele banków, a każdy z nich ma interesującą i szeroką ofertę dla klientów o różnych wymaganiach. W ofercie banków tych, można znaleźć konta osobiste i firmowe, na które można otrzymywać wynagrodzenie, albo trzymać po prostu trzymać pieniądze. Poza tym banki oferują szeroką ofertę różnych form oszczędzania, takich jak lokaty czy konta oszczędnościowe. W ten sposób można mnożyć swoje pieniądze, bez zbytniego wysiłku. Jednak najważniejszą ofertą każdego banku, są kredyty. Są one na tyle różnorodne, że zaspokajają różne potrzeby. Kredyty mogą służyć do kupienia samochodu, domu, mieszkania, mogą też służyć do opłacenia małego remontu, zakupu mebli, sprzętów, czy innych rzeczy. Można dzięki nim nabyć jedzenie i odzież, jeśli zajdzie taka konieczność.

Pojęcie i zasady udzielania kredytu

piątek, 11 sierpień 2017 at 11:33 am

W literaturze bankowej pod pojęciem kredytu rozumie się udostępnienie kredytobiorcy określonej sumy pieniężnej przeznaczonej na określony cel, na z góry ustalony okres i za określonym wynagrodzeniem (oprocentowaniem). Kredytobiorca zobowiązuje się zwrócić kwotę kredytu po upływie okresu, na który został udzielony wraz z należnymi odsetkami. Prawo Bankowe nie definiuje wprost pojęcia kredytu. Ustawa definiuje pojęcie kredytu pośrednio, poprzez określenie uprawnień i obowiązków stron umowy kredytowej.