Pojęcie i zasady udzielania kredytu

piątek, 11 sierpień 2017 at 11:33 am

W literaturze bankowej pod pojęciem kredytu rozumie się udostępnienie kredytobiorcy określonej sumy pieniężnej przeznaczonej na określony cel, na z góry ustalony okres i za określonym wynagrodzeniem (oprocentowaniem). Kredytobiorca zobowiązuje się zwrócić kwotę kredytu po upływie okresu, na który został udzielony wraz z należnymi odsetkami. Prawo Bankowe nie definiuje wprost pojęcia kredytu. Ustawa definiuje pojęcie kredytu pośrednio, poprzez określenie uprawnień i obowiązków stron umowy kredytowej.

Dlaczego dobra sytuacja majątkowa dłużnika jest tak ważna dla banku?

wtorek, 13 czerwiec 2017 at 12:10 pm

Bank komercyjny ocenia każdego dłużnika metodami odgórnymi, prawnymi, a także na bazie własnych systemów. W każdym przypadku dobra sytuacja majątkowa kredytobiorcy punktuje w łatwości pozyskania dodatkowego kapitału. Dlaczego ocena sytuacji majątkowej jest tak ważna?

Odkładanie pieniądza za pomocą lokaty bankowej

piątek, 19 maj 2017 at 10:24 am

Oszczędzanie to dobre zabezpieczenie na przyszłość, żeby jednak była satysfakcjonująca transakcja, należy wybrać korzystną ofertę. Takową bez wątpienia jest lokata bankowa, której zaufało tysiące klientów i jest zadowolenie. Odkładanie pieniądza w domu bardzo często kończy się niepowodzeniem, a to dlatego, że finanse to wielka pokusa, z którą nie każdy potrafi sobie poradzić. Lokata bankowa jest bezpieczna, zatem zaleca się pobrać wiedzę i wybrać dla siebie najkorzystniejszą ofertę.